Skip to content

Tūrisma informācijas centri

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs
Ojāra Vācieša iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 25442335; +371 29130280
E-pasts: tic@aluksne.lv
https://visitaluksne.lv

Apes Tūrisma informācijas centrs
Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV-4337
Tālrunis: +371 22037518
E-pasts: tic@ape.lv
http://www.apesnovads.lv

Pašapkalpošanās informācijas punkti:
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads;
Valsts galvenais autoceļš A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) 191,5 kilometra stāvlaukumā

Gidi:
Maija Bleiferte (LV, EST) +371 29347398,
Jānis Prangels (LV, EST, RUS) +371 26520232, +372 53930896

Skip to content