Skip to content

Noteikumi un nosacījumi

DABAS MĀJAS
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

LAI ATPŪTA DABAS MĀJĀ BŪTU PATĪKAMA UN DROŠA, IEPAZĪSTATIES UN APSTIPRINIET SAVU PIEKRIŠANU DABAS MĀJAS KĀRTĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMUS.

Garantētās rezervācijas nokārtošana nozīmē to, ka apmeklētājs piekrīt visiem Dabas māju iekšējās kārtības un izmantošanas noteikumiem un apņemas tos pilnībā ievērot.

Dabas mājas rezervētais apmeklējums par vienu nakšņošanu ir spēkā no plkst. 15:00 līdz nākamās dienas plkst. 12:00 (dienasvidus). Pēc plkst. 12:00 izsniegtā piekļuves koda vairs nav derīgs, un durvis automātiski tiek aizslēgtas, ja vien rezervācija nav veikta uz vairākām dienām.

Dabas mājas izmantošanas maksa par vienu nakti ir 75,00 EUR (septiņdesmit pieci euro).

Persona, kas veic Dabas mājas rezervāciju, uzņemas atbildību par īpašuma un vides saglabāšanu un aizsardzību, kā arī apņemas segt savas viesošanās laikā radušos zaudējumus, atbilstoši to faktiskajai vērtībai.
Informējam, ka Dabas māju ārējā teritorijā pārzinis: Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads veic videonovērošanu ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību.
Telpas un teritoriju aizliegts izmantot komercdarbības veikšanai.

TERITORIJA

Lūdzam ņemt vērā, ka Jūs atrodaties īpaši aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas teritorijā, un lūdzam cienīt dabu un vidi.
Dabas mājās ir pieejams nepieciešamais aprīkojums patstāvīgai tīrības uzturēšanai tajās – droši izmantojiet to!
Dabas mājas nav aprīkotas ar elektroenerģiju un apgaismojumu.
Dabas mājā ir nodrošinātas guļvietas ar 10 matračiem.
Uzturoties Dabas māju teritorijā, apmeklētājiem jāievēro savstarpējo attiecību kultūra.
Dabas mājās ir aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošas vielas un priekšmetus, lietot uguns bīstamas ierīces un ierīces ar atklātu liesmu.
Maltīšu pagatavošanai izmantojiet ugunskura vietās uzstādīto grila resti.
Dabas mājas apmeklētājiem ir pienākums saudzēt un saglabāt Dabas mājā izvietoto inventāru, stingri aizliegts nest ārā izmantošanai ārtelpā.
Par materiālajiem zaudējumiem rezervācijas veicējs atbild pilnā apmērā. Zaudējuma apmēru nosaka Dabas māju apsaimniekotājs.
Dabas māju apsaimniekotājs neatbild par teritorijā atstātām apmeklētājiem piederošām mantām. Gadījumā, ja Dabas mājā ir palikušas personīgās mantas, lūdzam nekavējoties sazināties ar Dabas māju apsaimniekotāju.

ATKRITUMI

Dabas mājas teritorijā jāievēro tīrības un kārtības normas. Lūdzam nepiesārņot un aiz sevis sakopt telpas un teritoriju, nogādāt atkritumus speciāli šim nolūkam novietotos atkritumu konteineros pie Dabas mājas.
Atkritumus aizliegts atstāt tam neparedzētā vietā Dabas mājā vai tās teritorijā, kā arī izmest mežā vai citā tam neparedzētā vietā mežā un/vai tuvākajā apkārtnē. Dabā ejot un uzturoties dabas mājā, ievēro principu: Ko atnesi, to aiznes!

KRĀSNS KURINĀŠANA

Dabas māju krāsns kurināšanai izmantojama tikai tā malka, kas ir novietota kastē blakus krāsnij.

UGUNSKURS

Ugunskurus atļauts kurināt tikai tiem paredzētajās un speciāli ierīkotajās ugunskura vietās.
Ugunskura kurināšanai atļauts izmantot malku, kura ir sagatavota un sakrauta grēdā pie Dabas mājas. Aizliegts vākt kurināmo materiālu un nest no meža zarus un kokus ugunskura kurināšanai.

SMĒĶĒŠANA

Dabas māju iekštelpās smēķēt aizliegts. To darīt atļauts drošā, ne mazāk kā 10 metru, attālumā no ēkām. Izsmēķus atļauts mest tikai atkritumu urnās, iepriekš rūpīgi tos nodzēšot.

AUTO

Dabas mājas pie Raipala ezera apmeklētājiem jāņem vērā, ka auto jānovieto stāvlaukumā pie Mišu Medus muzeja, auto kustība līdz šai Dabas mājai nav atļauta.
Dabas māju teritorijā aizliegts tīrīt/mazgāt visa veida transportlīdzekļus.

MĀJDZĪVNIEKI

Dabas māju teritorijā ir atļauts ievest suņu un kaķus, kas nav agresīvi. Mājdzīvnieki vienmēr jātur pavadā, saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka un to pieskatīt nepārtraukti.

MAKŠĶERĒŠANA

Makšķerēšana atļauta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Makšķerēt, vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām savam patēriņam ir tiesības personai, kurai ir derīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte vai elektroniski (interneta mājas lapā https://www.makskeresanaskarte.lv/) iegādāta makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods, vai tiek nosaukts šādas kartes numurs.

BOJĀJUMI

Ja, ierodoties Dabas mājā, konstatējat tās vai piegulošās teritorijas bojājumu, lūdzam nekavējoties par to ziņot apsaimniekotājam.
Tāpat arī lūdzam nekavējoties ziņot par bojājumiem, kas radušies Jūsu apmeklējuma laikā. Ja bojājumi ir radušies apmeklētāju vainas dēļ, no apmeklētāja tiek ieturēta atbilstoša samaksa, atkarībā no zaudējumu apmēra.

Apsaimniekotājs fiksē Dabas mājas stāvokli pirms un pēc katras rezervācijas.
Dabas māju apsaimniekotāja darba laiks: katru dienu no 8:00 līdz 22:00
Apsaimniekotāja kontakti: tālrunis +371 26552147

KĀ RĪKOTIES ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS?

Traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā zvanīt glābšanas dienestiem uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112.

Kad dispečers atbild uz Jūsu zvanu:

  • Īsi pastāstiet, kas noticis.
  • Nosauciet precīzu adresi vai aprakstiet notikuma vietu.
  • Atbildiet uz dispečera jautājumiem.
  • Pēc dispečera lūguma nosauciet savu uzvārdu un telefona numuru.
  • Nepārtrauciet sarunu pirmais.
  • Esiet sazvanāms, var rasties nepieciešamība ar Jums sazināties atkārtoti.
  • Konkrētas atbildes paātrinās palīdzības saņemšanu.

DABAS MĀJU KOORDINĀTES

Dabas māja pie Vaidavas ezera, GPS 57.5552, 27.1105
Dabas māja pie Raipala ezera, GPS 57.5847, 26.9945
Dabas māja pie Palpiera ezera, GPS 57.5791, 26.8613
Dabas māja pie Ilgāja ezera, GPS 57.5903, 26.8627
Dabas māja pie Eniķu ezera, GPS 57.5746, 26.8317

JAUTĀJUMI, SŪDZĪBAS, IEROSINĀJUMI, INFORMĀCIJA

Ar jautājumiem, sūdzībām un ieteikumiem apmeklētāji laipni aicināti vērsties pie Dabas māju administrācijas pa e-pastu: veclaicene@aluksne.lv. Mēs labprāt Jums palīdzēsim ikviena neskaidra jautājuma risināšanā – cik nu tas būs mūsu spēkos.

SODS par šo noteikumu pārkāpumu ir 50,00 EUR (piecdesmit euro).

VEICOT REĢISTRĀCIJU, APMEKLĒTĀJS PIEKRĪT, KA REZERVĀCIJAS DATI TIEK IZMANTOTI DABAS MĀJU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMU IEVĒROŠANAS NODROŠINĀŠANAI.

 

ATĻAUTS UN PAT NEPIECIEŠAMS!
LABI IZKUSTĒTIES, KĀRTĪGI ATPŪSTIES UN REIZI PAR VISĀM REIZĒM ĻAUT SEV KĀRTĪGI IZGULĒTIES!!!

* Rezervējot Dabas māju un atrodoties tās teritorijā, apmeklētāji piekrīt iekšējās kārtības un izmantošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.
* Dabas māju rezervēšanai sniegtā informācija ir patiesa.

 

VECLAICENE

Skip to content